Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Pomoc w ciężkich chorobach

dla pracowników prokuratury i ich bliskich

7-zosia

Każdy z nas może
dołożyć małą cegiełkę

Drodzy Przyjaciele. Co miesiąc rośnie liczba wniosków o wsparcie finansowe w leczeniu. Wielu pacjentów musi otrzymywać pomoc cykliczną, z uwagi na przewlekły charakter schorzeń. Chcielibyśmy udzielać tej pomocy w pełnej postaci ale stajemy przed dramatycznymi decyzjami o obniżaniu świadczeń. Każdy z nas może dołożyć małą cegiełkę dla potrzebujących deklarując potrącenie ze swojej wypłaty nawet drobnej kwoty co miesiąc. Poniżej oświadczenie o upoważnieniu pracodawcy do potrącenia. Jeśli 1000 osób przeznaczy po 5 zł miesięcznie potrzebujący zyskają 60 tysięcy rocznie, a jeśli 10 zł - 120 tysięcy rocznie.
Dziękujemy że jesteście z nimi.

Nasza misja

kubus

Podstawowym celem Fundacji im. Ireny Babińskiej jest finansowanie ochrony zdrowia pracowników prokuratury i członków ich rodzin, tj. finansowanie kosztów leczenia specjalistycznego łącznie z kosztami diagnostyki oraz udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej w czasie choroby i rekonwalescencji.

Ze środków Fundacji finansuje się koszty leczenia specjalistycznego i inne związane z leczeniem zarówno takie które wykraczają poza możliwości ubezpieczenia jak i te, które mieszczą się w granicach ubezpieczenia, ale termin wykonania świadczenia zdrowotnego jest odległy w sposób mogący spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

Aktualności